Spojka přemostění měniče momentů

Se zvyšujícím se počtem otáček přestává být měnič momentů hospodárný. Při vysokých otáčkách přenáší jen 85% kroutícího momentu motoru.

Aby bylo možno přenášet celý kroutící moment motoru, je ve skříni měniče momentů umístěna přemosťovací spojka. Je-li sepnutá, přenáší se kroutící moment motoru na vstupní hřídel převodovky mechaniky.

Přemosťovací spojka je se vstupním hřídelem převodovky spojena drážkováním. Na straně přivrácené k motoru je třecí obložení ve tvaru mezikruží.

Jestliže je spjka sepnutá, doléhá třecí obložení na stěnu skříně měniče momentů. Skříň měniče momentů je sešroubována s unášecím kotoučem motoru.

Přemosťovací spojka - nesepnutá

ATF v měniči momentů je v neustálem pohybu. Je-li přemosťovací spojka rozpojená, proudí ATF kolem ní a pak dále do měniče momentů.

Tlak na obou stranách přemosťovací spojky je stejný.

Přemosťovací spojka - sepnutá

Aby se přemosťovací spojka sepnula, je nutno obrátit směr proudění ATF. O to se postará řídící jednotka automatické převodovky a tlakový regulační ventil N218.

ATF se bude přivádět jen na jednu stranu přemosťovací spojky. Z prostoru před třecím obložením se bude ATF odvádět.

Vzniklým rozdílem tlaků spojka sepne.


Přemosťovací spojka měniče momentů.

Nesepnutá přemosťovací spojka.

Sepnutá přemosťovací spojka.
 
Česky English
Hlavní stránka | Repase hydrodynamických měničů | Základní funkce | Spojka přemostění
On-Line katalog náhradních dílů | Fotogalerie | Poradenská činnost | Ceník | Kontakty