Základní popis funkce hydrodynamického měniče

Přenos momentu přenáší proudící kapalina, tedy hydraulický olej.

Mezi motorem a převodovkou tedy není pevná mechanická vazba. V zásadě se  jedná o hydrodynamickou spojku doplněnou reakčním členem.

Reakční člen slouží k usměrnění proudu kapaliny z turbíny do lopatkového kola. S rostoucími otáčky motoru dochází k plynulému přenosu kroutícího momentu na lopatkové kolo a tím k rozjetí vozidla. V hydrodynamickém měniči dochází ke ztrátám (obecně 8-15%). K  eliminování těchto ztrát slouží přemosťovací spojka, která je umístěna uvnitř měniče. Prakticky se jedná o třecí lamelu, která je ovládaná elektomagnetickým solenoidem z automatické převodovky. Spojka přemostění je aktivní převážně na vyšší převodové stupně.

Starší typy automatických převodovek převážně 3–stupňové hydraulické převodovky nemají hydrodynamický měnič vybaven spojkou přemostění.


Řez hydrodynamickým měničem.

Proudění hydraulického oleje a přenos momentu.

Části hydrodynamického měniče.
 
Česky English
Hlavní stránka | Repase hydrodynamických měničů | Základní funkce | Spojka přemostění
On-Line katalog náhradních dílů | Fotogalerie | Poradenská činnost | Ceník | Kontakty