Torque Converter Rebuilds

  • We rebuild almost all types of hydrodynamic torque converters.
  • The repairs are made on up-to-date computer-controlled automated machines.
  • The final balancing of the converter is included.
  • The repair can be executed within 2 - 5 working days.

Basic functional description of the Hydrodynamic Converter

In principle, it is a hydrodynamic clutch supplemented by a reactive element.

The reactive element serves for the alignment of the liquid flow from the turbine to the blade wheel and vice versa.

The first case appears more frequently because the reactive element is near the axis of the output shaft and it is not difficult to connect it with the standing case.

The torque on the output shaft equals to the torque of engine and the torque of reactive wheel. Blades in all wheels are not radial, but suitably curved.

The more curved blades are, the higher multiple of torque is achieved; in practice we achieve double to triple torque.

Losses occur in the hydrodynamic converter (generally of 8 – 15%). These losses are eliminated by a lockup clutch which is active for higher speed gear.

Spojka přemostění měniče momentů

Se zvyšujícím se počtem otáček přestává být měnič momentů hospodárný. Při vysokých otáčkách přenáší jen 85% kroutícího momentu motoru.

Aby bylo možno přenášet celý kroutící moment motoru, je ve skříni měniče momentů umístěna přemosťovací spojka. Je-li sepnutá, přenáší se kroutící moment motoru na vstupní hřídel převodovky mechaniky.

Přemosťovací spojka je se vstupním hřídelem převodovky spojena drážkováním. Na straně přivrácené k motoru je třecí obložení ve tvaru mezikruží.

Jestliže je spjka sepnutá, doléhá třecí obložení na stěnu skříně měniče momentů. Skříň měniče momentů je sešroubována s unášecím kotoučem motoru.

Přemosťovací spojka - nesepnutá

ATF v měniči momentů je v neustálem pohybu. Je-li přemosťovací spojka rozpojená, proudí ATF kolem ní a pak dále do měniče momentů.

Tlak na obou stranách přemosťovací spojky je stejný.

Přemosťovací spojka - sepnutá

Aby se přemosťovací spojka sepnula, je nutno obrátit směr proudění ATF. O to se postará řídící jednotka automatické převodovky a tlakový regulační ventil N218.

ATF se bude přivádět jen na jednu stranu přemosťovací spojky. Z prostoru před třecím obložením se bude ATF odvádět.

Vzniklým rozdílem tlaků spojka sepne.

Fotogalerie

Několik zajímavých fotografií.

contact us

Vehicle data

I give my permission to Kaps Automatic s.r.o. to process my personal information for the purpose of customer registration. For more information on processing, see GDPR.